Chức năng đặc biệt trên xe số tự động người lái cần nắm rõ

Người lái cần nắm rõ chức năng của các chế độ lái trên cần số tự động để sử dụng trong các tình huống phù hợp. Ảnh: Lâm Anh.
Người lái cần nắm rõ chức năng của các chế độ lái trên cần số tự động để sử dụng trong các tình huống phù hợp. Ảnh: Lâm Anh.
Người lái cần nắm rõ chức năng của các chế độ lái trên cần số tự động để sử dụng trong các tình huống phù hợp. Ảnh: Lâm Anh.
Lên top