Chưa hết bảo hành, Nissan Xtrail tiền tỉ bị chảy dầu phớt đầu trục cơ

Nissan Sài Gòn lý giải do quá trình ráp tại Việt Nam bị nghiêng hộp số sánh dầu ra  nhưng không ảnh hưởng
Nissan Sài Gòn lý giải do quá trình ráp tại Việt Nam bị nghiêng hộp số sánh dầu ra nhưng không ảnh hưởng
Nissan Sài Gòn lý giải do quá trình ráp tại Việt Nam bị nghiêng hộp số sánh dầu ra nhưng không ảnh hưởng
Lên top