Chu kỳ bảo dưỡng xe ôtô theo km

Bảo dưỡng xe ôtô là công việc giúp kéo dài tuổi thọ cho xe, tăng khả năng vận hành ổn định, bảo vệ người và xe an toàn. Ảnh: LĐO
Bảo dưỡng xe ôtô là công việc giúp kéo dài tuổi thọ cho xe, tăng khả năng vận hành ổn định, bảo vệ người và xe an toàn. Ảnh: LĐO
Bảo dưỡng xe ôtô là công việc giúp kéo dài tuổi thọ cho xe, tăng khả năng vận hành ổn định, bảo vệ người và xe an toàn. Ảnh: LĐO
Lên top