Choáng với tiền bán siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Chiếc Lamborghini Veneno 2014 được bán đấu giá hôm 29.9. Ảnh: AP
Chiếc Lamborghini Veneno 2014 được bán đấu giá hôm 29.9. Ảnh: AP
Chiếc Lamborghini Veneno 2014 được bán đấu giá hôm 29.9. Ảnh: AP
Lên top