Chở người không có tên trong danh sách hành khách có thể bị tước bằng lái

Chở người không có tên trong danh sách hành khách là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: LĐO
Chở người không có tên trong danh sách hành khách là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: LĐO
Chở người không có tên trong danh sách hành khách là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top