Chính thức ban hành quy chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ôtô

Quy chuẩn mới về khí thải mức 5 đối với xe ôtô quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BGTVT. Ảnh: ST
Quy chuẩn mới về khí thải mức 5 đối với xe ôtô quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BGTVT. Ảnh: ST
Quy chuẩn mới về khí thải mức 5 đối với xe ôtô quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BGTVT. Ảnh: ST
Lên top