Chiếc xế hộp MC, diễn viên Sam chi bạo gần 5 tỉ mua cho mẹ có gì đặc biệt?

Xế hộp Sam mua cho mẹ. Ảnh: NSCC.
Xế hộp Sam mua cho mẹ. Ảnh: NSCC.
Xế hộp Sam mua cho mẹ. Ảnh: NSCC.
Lên top