Chi tiết về chiếc mô tô được Tuấn Hưng bỏ tiền tỉ để bổ sung vào bộ sưu tập

Tuấn Hưng tậu mô tô. Ảnh: NSCC.
Tuấn Hưng tậu mô tô. Ảnh: NSCC.
Tuấn Hưng tậu mô tô. Ảnh: NSCC.
Lên top