Chi tiết thủ tục, quy trình cấp giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam

Để được công nhận, người có giấy phép lái xe quốc tế  phải mang theo người khi lái xe và xuất trình cùng giấy phép lái xe quốc gia trên lãnh thổ của các nước. Đồ họa: Kim Nhung
Để được công nhận, người có giấy phép lái xe quốc tế phải mang theo người khi lái xe và xuất trình cùng giấy phép lái xe quốc gia trên lãnh thổ của các nước. Đồ họa: Kim Nhung
Để được công nhận, người có giấy phép lái xe quốc tế phải mang theo người khi lái xe và xuất trình cùng giấy phép lái xe quốc gia trên lãnh thổ của các nước. Đồ họa: Kim Nhung
Lên top