Chi tiết thủ tục nhận lại phương tiện bị tạm giữ

Thời hạn tạm giữ xe tối đa không quá 30 ngày. Ảnh: Cao Huân
Thời hạn tạm giữ xe tối đa không quá 30 ngày. Ảnh: Cao Huân
Thời hạn tạm giữ xe tối đa không quá 30 ngày. Ảnh: Cao Huân
Lên top