Chi tiết thủ tục cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải

Những xe hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc phải dán phù hiệu xe khi lưu thông trên đường. Ảnh: LĐO
Những xe hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc phải dán phù hiệu xe khi lưu thông trên đường. Ảnh: LĐO
Những xe hoạt động kinh doanh vận tải bắt buộc phải dán phù hiệu xe khi lưu thông trên đường. Ảnh: LĐO
Lên top