Chi tiết thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông

Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Ảnh: Tạ Quang
Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Ảnh: Tạ Quang
Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Ảnh: Tạ Quang
Lên top