Chi tiết quy định qua phà, cầu phao của phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông qua phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phương tiện giao thông qua phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phương tiện giao thông qua phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top