Chênh lệch 130 triệu đồng, các phiên bản của Kia Seltos có gì khác biệt?

Kia Seltos 2021 có nhiều phiên bản được ra mắt tại Việt Nam với mức giá trải rộng từ mức gần 600 triệu tới hơn 700 triệu đồng. Đồ hoạ: Khánh Linh.
Kia Seltos 2021 có nhiều phiên bản được ra mắt tại Việt Nam với mức giá trải rộng từ mức gần 600 triệu tới hơn 700 triệu đồng. Đồ hoạ: Khánh Linh.
Kia Seltos 2021 có nhiều phiên bản được ra mắt tại Việt Nam với mức giá trải rộng từ mức gần 600 triệu tới hơn 700 triệu đồng. Đồ hoạ: Khánh Linh.
Lên top