Chân dung những "kẻ điên" giải cứu xe hơi từ bãi phế liệu