Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có phải đóng thêm tiền không?

Chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chậm nộp. Ảnh: V.Dũng
Chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chậm nộp. Ảnh: V.Dũng
Chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chậm nộp. Ảnh: V.Dũng
Lên top