Cát xê "khủng" nhưng vì sao Sơn Tùng M-TP lại chỉ trung thành với 1 xế hộp?

Sơn Tùng M-TP chỉ trung thành 1 xế hộp. Ảnh: MTP
Sơn Tùng M-TP chỉ trung thành 1 xế hộp. Ảnh: MTP
Sơn Tùng M-TP chỉ trung thành 1 xế hộp. Ảnh: MTP
Lên top