Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực, thông tuyến trước 12/2019