Cận Tết, người dân xếp hàng cả tiếng chờ rửa xe

Lên top