Cần làm gì nếu muốn bán lại ôtô cũ "được giá"?

Việc bán xe ôtô cũ cho các salon - đại lý sẽ dễ dàng hơn, nhưng đồng thời giá bán sẽ không thể bằng mức giá bán cho người dùng. Ảnh minh hoạ: Lâm Anh.
Việc bán xe ôtô cũ cho các salon - đại lý sẽ dễ dàng hơn, nhưng đồng thời giá bán sẽ không thể bằng mức giá bán cho người dùng. Ảnh minh hoạ: Lâm Anh.
Việc bán xe ôtô cũ cho các salon - đại lý sẽ dễ dàng hơn, nhưng đồng thời giá bán sẽ không thể bằng mức giá bán cho người dùng. Ảnh minh hoạ: Lâm Anh.
Lên top