Cần làm gì khi cửa sổ trời khiến nhiệt độ trong ôtô tăng cao?

Mẹo giúp giảm nhiệt từ cửa sổ trời của ôtô. Đồ hoạ: Vy Vy
Mẹo giúp giảm nhiệt từ cửa sổ trời của ôtô. Đồ hoạ: Vy Vy
Mẹo giúp giảm nhiệt từ cửa sổ trời của ôtô. Đồ hoạ: Vy Vy
Lên top