Cần làm gì để thanh toán được bảo hiểm ô tô khi gặp tai nạn?

Những việc cần làm để thanh toán bảo hiểm ô tô khi xảy ra tai nạn. Ảnh: St.
Những việc cần làm để thanh toán bảo hiểm ô tô khi xảy ra tai nạn. Ảnh: St.
Những việc cần làm để thanh toán bảo hiểm ô tô khi xảy ra tai nạn. Ảnh: St.
Lên top