Cân chỉnh thước lái xe ôtô và những điều cần biết rõ

Thước lái xe ôtô cần được cân chỉnh định kỳ. Ảnh: LĐO
Thước lái xe ôtô cần được cân chỉnh định kỳ. Ảnh: LĐO
Thước lái xe ôtô cần được cân chỉnh định kỳ. Ảnh: LĐO
Lên top