Cách xử lý khi ô tô chết máy do bị ngập nước

Cách xử lý tốt nhất là người lái nên gọi cứu hộ. Ảnh BD.
Cách xử lý tốt nhất là người lái nên gọi cứu hộ. Ảnh BD.
Cách xử lý tốt nhất là người lái nên gọi cứu hộ. Ảnh BD.
Lên top