Cách xử lý khi làm mất biên bản vi phạm giao thông

Nếu quá thời hạn 10 ngày sau lập biên bản thì lực lượng chức năng sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bung phát trở lại): Phạm Đông
Nếu quá thời hạn 10 ngày sau lập biên bản thì lực lượng chức năng sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bung phát trở lại): Phạm Đông
Nếu quá thời hạn 10 ngày sau lập biên bản thì lực lượng chức năng sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bung phát trở lại): Phạm Đông
Lên top