Cách xác định tín hiệu của các loại xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp

Khi thấy tín hiệu của các xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhường đường cho xe qua. Ảnh: TTXVN
Khi thấy tín hiệu của các xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhường đường cho xe qua. Ảnh: TTXVN
Khi thấy tín hiệu của các xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhường đường cho xe qua. Ảnh: TTXVN
Lên top