Cách tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe

Bị tước giấy phép lái xe không được lái xe. Ảnh: LN
Bị tước giấy phép lái xe không được lái xe. Ảnh: LN
Bị tước giấy phép lái xe không được lái xe. Ảnh: LN
Lên top