Cách thực hiện thủ tục đăng ký xe nhanh gọn khi phí trước bạ giảm 50%

Điểm tổ chức đăng ký cấp, đổi biển số của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM có nhiều người dân đến thực hiện làm thủ tục cấp, đổi biển số. Ảnh: Chân Phúc.
Điểm tổ chức đăng ký cấp, đổi biển số của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM có nhiều người dân đến thực hiện làm thủ tục cấp, đổi biển số. Ảnh: Chân Phúc.
Điểm tổ chức đăng ký cấp, đổi biển số của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM có nhiều người dân đến thực hiện làm thủ tục cấp, đổi biển số. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top