Bốn sao Việt bạo tay sắm xế hộp sang

Các sao Việt mua xế hộp trong tháng 7 này, ngay mùa COVID-19. Ảnh: NSCC, Xuân Hoàn
Các sao Việt mua xế hộp trong tháng 7 này, ngay mùa COVID-19. Ảnh: NSCC, Xuân Hoàn
Các sao Việt mua xế hộp trong tháng 7 này, ngay mùa COVID-19. Ảnh: NSCC, Xuân Hoàn
Lên top