Bóc giá xế hộp sang mới của Tuấn Hưng sau bán siêu xe 16 tỉ đồng

Chiếc xế hộp 12 tỉ đồng của Tuấn Hưng. Ảnh: NSCC.
Chiếc xế hộp 12 tỉ đồng của Tuấn Hưng. Ảnh: NSCC.
Chiếc xế hộp 12 tỉ đồng của Tuấn Hưng. Ảnh: NSCC.
Lên top