Bộ sưu tập xe của Ronaldo: Bugatti, Ferrari và còn gì nữa?

Ronaldo có ít nhất 5 chiếc siêu Ferrari đắt đỏ trong bộ sư tập xe ô tô của mình. Ảnh: Instagram.
Ronaldo có ít nhất 5 chiếc siêu Ferrari đắt đỏ trong bộ sư tập xe ô tô của mình. Ảnh: Instagram.
Ronaldo có ít nhất 5 chiếc siêu Ferrari đắt đỏ trong bộ sư tập xe ô tô của mình. Ảnh: Instagram.
Lên top