Bộ Giao thông xin hoãn, phí đường bộ vẫn rục rịch tăng kịch trần

Các trạm thu phí BOT rậm rịch tăng phí.
Các trạm thu phí BOT rậm rịch tăng phí.
Các trạm thu phí BOT rậm rịch tăng phí.
Lên top