Bỏ chạy khi cảnh sát giao thông dừng xe bị phạt thế nào?

Bỏ chạy khi cảnh sát giao thông dừng xe bị phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.
Ảnh: Trần Vương.
Bỏ chạy khi cảnh sát giao thông dừng xe bị phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Ảnh: Trần Vương.
Bỏ chạy khi cảnh sát giao thông dừng xe bị phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Ảnh: Trần Vương.
Lên top