Biên bản xử phạt giao thông có thay thế bằng lái xe được không?

Lực lượng CSGT kiểm tra người vi phạm đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: PV
Lực lượng CSGT kiểm tra người vi phạm đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: PV
Lực lượng CSGT kiểm tra người vi phạm đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: PV
Lên top