Bất ngờ về giá xe nhập khẩu tại Việt Nam so với các nước trong khu vực

Giá xe tại Việt Nam cao hơn so với Thái Lan, Indonesia,... khoảng 25-30%. Ảnh TK.
Giá xe tại Việt Nam cao hơn so với Thái Lan, Indonesia,... khoảng 25-30%. Ảnh TK.
Giá xe tại Việt Nam cao hơn so với Thái Lan, Indonesia,... khoảng 25-30%. Ảnh TK.
Lên top