Bất chấp dịch COVID-19, liên doanh xe Việt chạy đua tung hàng mới

Thị trường xe chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phiên bản mới dù sức mua đang ở mức thấp.
Thị trường xe chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phiên bản mới dù sức mua đang ở mức thấp.
Thị trường xe chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phiên bản mới dù sức mua đang ở mức thấp.
Lên top