Bao giờ mới hết cảnh ô tô lấn làn xe máy?

Ô tô lấn làn xe máy trên đoạn đường Phan Văn Trị. Ảnh Kiến Văn
Ô tô lấn làn xe máy trên đoạn đường Phan Văn Trị. Ảnh Kiến Văn
Ô tô lấn làn xe máy trên đoạn đường Phan Văn Trị. Ảnh Kiến Văn
Lên top