Bán xe có cần thông báo với công an không?

Chủ xe khi thực hiện bán xe hoặc cho, tặng xe sẽ không phải thông báo với cơ quan công an. Ảnh: LT
Chủ xe khi thực hiện bán xe hoặc cho, tặng xe sẽ không phải thông báo với cơ quan công an. Ảnh: LT
Chủ xe khi thực hiện bán xe hoặc cho, tặng xe sẽ không phải thông báo với cơ quan công an. Ảnh: LT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top