Apple Car đầu tư vào KIA, tiết lộ ngày ra mắt

Apple Car đầu tư vào Kia, tiết lộ ngày ra mắt. Ảnh: Xinhuanet
Apple Car đầu tư vào Kia, tiết lộ ngày ra mắt. Ảnh: Xinhuanet
Apple Car đầu tư vào Kia, tiết lộ ngày ra mắt. Ảnh: Xinhuanet
Lên top