Á hậu Huyền My, Jennifer Phạm và Tuấn Hưng cùng tậu loại xế hộp nào?

Tuấn Hưng, Huyền My và Jennifer Phạm tậu chung một loại xế hộp. Ảnh: Chụp màn hình, Tùng Xuân Đinh
Tuấn Hưng, Huyền My và Jennifer Phạm tậu chung một loại xế hộp. Ảnh: Chụp màn hình, Tùng Xuân Đinh
Tuấn Hưng, Huyền My và Jennifer Phạm tậu chung một loại xế hộp. Ảnh: Chụp màn hình, Tùng Xuân Đinh
Lên top