8 trường hợp xe có thiệt hại nhưng không được bảo hiểm bồi thường từ 1.3

Nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top