6,5 triệu gia đình ở Anh tính mua ôtô điện trước năm 2030

Ôtô điện sẽ được sử dụng rộng rãi tại Anh trong 5 năm tới. Ảnh: AFP.
Ôtô điện sẽ được sử dụng rộng rãi tại Anh trong 5 năm tới. Ảnh: AFP.
Ôtô điện sẽ được sử dụng rộng rãi tại Anh trong 5 năm tới. Ảnh: AFP.
Lên top