6 quy tắc khi đi trên đường bộ giao cắt với đường sắt

Trên đoạn đường bộ giao cắt với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Ảnh: LĐO
Trên đoạn đường bộ giao cắt với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Ảnh: LĐO
Trên đoạn đường bộ giao cắt với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Ảnh: LĐO
Lên top