5 quy định về dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe

Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Ninh Giang
Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Ninh Giang
Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Ninh Giang
Lên top