41 ô tô “đắp chiếu” hơn 3 năm ở cửa khẩu Hữu Nghị đã có lối thoát

Mặc dù thủ tục pháp lý đầy đủ nhưng 41 chiếc xe vẫn đang phải "đắp chiếu". Ảnh Tổng cục Hải quan (minh họa).
Mặc dù thủ tục pháp lý đầy đủ nhưng 41 chiếc xe vẫn đang phải "đắp chiếu". Ảnh Tổng cục Hải quan (minh họa).
Mặc dù thủ tục pháp lý đầy đủ nhưng 41 chiếc xe vẫn đang phải "đắp chiếu". Ảnh Tổng cục Hải quan (minh họa).
Lên top