4 xế hộp "không phải dạng vừa" từng qua tay Angela Phương Trinh

4 xế hộp có giá gần 16 tỉ đồng từng qua tay Angela Phương Trinh. Ảnh: Đạt
4 xế hộp có giá gần 16 tỉ đồng từng qua tay Angela Phương Trinh. Ảnh: Đạt
4 xế hộp có giá gần 16 tỉ đồng từng qua tay Angela Phương Trinh. Ảnh: Đạt
Lên top