4 chiếc xế hộp Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tậu cùng có giá trị thế nào?

Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý tậu liền tù tì 4 xế hộp mới. Ảnh: NSCC.
Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý tậu liền tù tì 4 xế hộp mới. Ảnh: NSCC.
Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý tậu liền tù tì 4 xế hộp mới. Ảnh: NSCC.
Lên top