11 loại bằng lái xe được sử dụng tại Việt Nam hiện nay

Các loại bằng lái xe ở Việt Nam hiện nay. Ảnh: Thanh Phong
Các loại bằng lái xe ở Việt Nam hiện nay. Ảnh: Thanh Phong
Các loại bằng lái xe ở Việt Nam hiện nay. Ảnh: Thanh Phong
Lên top