YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Làm việc lần 2, YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Làm việc lần 2, YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Làm việc lần 2, YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top