Yêu cầu xử lý nghiêm xe ôtô quay đầu trên cầu Vĩnh Tuy

Yêu cầu xử lý nghiêm xe ôtô quay đầu trên cầu Vĩnh Tuy.
Yêu cầu xử lý nghiêm xe ôtô quay đầu trên cầu Vĩnh Tuy.
Yêu cầu xử lý nghiêm xe ôtô quay đầu trên cầu Vĩnh Tuy.
Lên top